infolinia: 16 732 30 37

SZYBY ZESPOLONE

Jednym z głównych elementów każdego okna PCV są szyby. W zależności od wielkości, konstrukcji i podziałów na kwatery powierzchnia szyb może stanowić od 25% do 95% jego całkowitej powierzchni. W zależności od indywidualnych potrzeb nabywców, nowoczesne okna mogą być przeszklone zarówno szybami pojedynczymi jak i jedno, dwu a nawet trzykomorowymi szybami zespolonymi o ściśle określonych i zbadanych właściwościach.

Do ściągnięcia: ZESTAWIENIE SZYB ZESPOLONYCH


KONSTRUKCJA SZYB ZESPOLONYCH
Ze względu na ilość tafli szkła w szybie zespolonej, dzielimy szyby na jedno, dwu lub trzykomorowe. Ze względu na fakt, iz wiele właściwości szyby zespolonej zależy od miejsca, w którym znajduja się pewne specyficzne elementy jej konstrukcji, (folie, powłoki itp.), oznaczone na czerwono na poniższych rysunkach.

 


Jednak bez względu na ilość komór, większość szyb zespolonych standardowo stosowanych w oknach PCV składa sie z następujących elementów.

 


Ze względu na udział powierzchwni przeszklonych w powierzchni całkowitej konstrukcji okiennej, szyby zespolone mają bezpośredni wpływ na kilka podstawowych i istotnych właściwości okien i drzwi balkonowych z PCV. Zastosowanie odpowiednich pakietów szyb zespolonych jest konieczne i wpływa przede wszystkim na takie właściwości okien jak:
izolacyjność cieplna okna, izolacyjność akustyczna okna, bezpieczeństwo użytkowania, odporność na włamanie, właściwe oświetlenie pomieszczeń, pasywne zyski energii z promieniowania słonecznego.


PARAMETRY SZYB:

1. WSPÓŁCZYNNIK "Ug"

Wpółczynnik ten można opisać, jako ilość ciepła traconego przez 1 metr kwadratowy szkła w ustalonych warunkach, gdy różnica między otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym wynosi 1* K (lub 1o C).
Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła szyby „Ug”, tym lepiej szyba chroni przed stratami ciepła. Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest W/(m2* K).

 

 

2. WSPÓŁCZYNNIK SOLAR FACTOR "g"

Przepuszczalność energii słonecznej, to parametr pokazujący, jaka część promieniowania słonecznego padającego pod kątem zbliżonym do 90o, przepuszczona jest przez przeszklenie do wnętrza pomieszczenia. Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii „g” podawany jest zawsze, jako wartość % lub ułamek dziesiętny. Im wyższa jest % lub dziesiętna wartość całkowitego współczynnika przepuszczalności energii „g”, tym większe są pasywne zyski energii przenikającej przez szybę do wnętrza pomieszczenia.

 

3. WPÓŁCZYNNIK "Lt"

Współczynnik przepuszczalności światła, to parametr pokazujący, jaka część światła widzialnego, padająca pod kątem bliskim 90o przepuszczana jest przez szkło. Współczynnik przepuszczalności światła „Lt” podawany jest zawsze, jako wartość %. Im wyższa jest % wartość współczynnika przepuszczalności światła, tym więcej światła przenika przez szybę do wnętrza pomieszczenia.

 

4. WSPÓŁCZYNNIK "Uw"

Współczynnik ten można opisać, jako ilość ciepła traconego przez element konstrukcyjny, np. okno w ustalonych warunkach, gdy różnica między otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym wynosi 1* K (lub 1o C).
Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła szyby „U”, tym lepiej okno chroni przed stratami ciepła. Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest W/(m2 *K).

Na współczynnik „U” wpływ mają takie elementy jak:

 • współczynnik przenikania ciepła szyby „Ug”
 • ramka dystansowa
 • typ ramy okiennej (aluminium, PVC, drewno)
 • uszczelki

5. MOSTEK TERMICZNY

Wskutek użycia ramek dystansowych powstaje liniowy mostek cieplny. Przez profile metalowe ciepło przenika prawie bez przeszkód na zewnątrz, i to na obwodzie całego okna w strefie połączenia szyby z ramą. Ten efekt wywiera nie tylko negatywny skutek na bilans cieplny budynku, lecz prowadzi także do schłodzenia temperatury powierzchni szyby wewnątrz pomieszczenia przy jej krawędzi. Gdy temperatura powierzchni szkła spada poniżej określonej temperatury tzw. punktu rosy, w tym miejscu tworzą się skropliny – pogorszenie komfortu i higieny jest często zgłaszane przez użytkowników. Obok aspektu szkodliwości dla zdrowia mieszkańców w przypadku występowania skroplin przez dłuższy czas może dojść do uszkodzenia ramy okna.

 

6. CIEPŁA RAMKA

Opracowywana przez Saint-Gobain „ciepła ramka” dystansowa dzięki swoim doskonałym właściwością termoizolacyjnym likwiduje efekt mostka termicznego, co znacząco wpływa na koszty ogrzewania i komfort użytkowania.
SGG SWISSPACER jest ulepszoną termicznie ramką dystansową ze złożonego tworzywa sztucznego opracowanego w astronautyce, któą można poddać recyklingowi. Wyjątkowo cienka folia metalowa z aluminium lub stali szlachetnej (0,03 mm) gwarantuje w SGG SWISSPACER zarówno szczelność gazów wypełniających jak i doskonałą przyczepność wszystkich materiałów izolacyjnych szyb zespolonych. SGG SWISSPACER ma tą samą geometrię zewnętrzną jak konwencjonalne wkładki z aluminium oraz wykazuje odporność mechaniczną i termiczną do temperatury 100°C.

ZALETY:

 • unikalna matowa estetyka
 • stonowany, prostoliniowy wygląd
 • bez metalicznych odbić
 • standardowe kolory + kolory specjalne: np. pod szczególny system
 • doskonałe 90° kąty

7. WSPÓŁCZYNNIK "Rw"

Izolację akustyczną danej przegrody opisuje się za pomocą wskaźnika R wyrażającego różnicę pomiędzy hałasem wewnętrznym, a zewnętrznym. Konstruktorzy dobierają izolacyjność akustyczną R poszczególnych elementów konstrukcyjnych w taki sposób, aby osiągnąć wymaganą izolację akustyczną. Określenie izolacji akustycznej konstrukcji następuje za pomocą stosownej metody obliczeniowej, np. określonej w normie PN-EN 12354-3.

Izolacyjność akustyczna ważona Rw

Izolacyjność akustyczną wa żo ną Rw oblicza się na podstawie zestawienia zmierzonych wartości R (16 wartości dla 16 pasm 1/3 oktawy, między 100 Hz, a 3150 Hz) i krzywej odniesienia. Krzywa odniesienia jest tworzona w taki sposób, aby średnie odchylenie w dół krzywej od uzyskanych 16 wartości w wyniku pomiarów wynosiło mniej niż 2 dB. Wartość, jaką wskazuje tak wyznaczona krzywa dla częstotliwości 500 Hz, nosi nazwę izolacyjności akustycznej ważonej Rw (dB).

Rw to wskaźnik globalny, ogólny: ten sam wskaźnik może odnosić się do zmierzonych krzywych izolacyjności akustycznej (krzywych o różnym prze biegu).

Korekta dla różnych typów widma akustycznego (C i Ctr)

Najlepszy rezultat osiąga się, gdy konstrukcja zapewnia dobrą izolację akustyczną we wszystkich częstotliwościach, w których źródło hałasu jest silne. Dotychczas izolację akustyczną danej konstrukcji oceniano na podstawie jednego wskaźnika Rw, bez uwzględniania charakterystyk źródła hałasu. Mogło to prowadzić do błędnych inwestycji, a w rezultacie do niezadowalającego poziomu tłumienia hałasu.

Aby uniknąć tego rodzaju sytuacji, opracowano jednolity wskaźnik Rw (C; Ctr). Litery „tr” w dolnym indeksie pochodzą od słowa „trafic” (ruch uliczny). Korekta C (dB) jest stosowana w przypadku źródeł hałasu o wysokiej częstotliwości, np. szybki ruch uliczny, szybki ruch kolejowy, prze latujące w pobliżu samoloty, odgłosy życia codziennego, ludzka mowa, bawiące się dzieci. Korekta Ctr (dB) jest stosowana w przypadku źródeł hałasu o niskiej częstotliwości, np. ruch uliczny, muzyka dyskotekowa, powolny ruch kolejowy, samoloty w oddali. Korekty są obliczane na podstawie ważonych widm akustycznych A:

 • C: szum różowy;
 • Ctr: hałas uliczny.

Obie korekty są zazwyczaj liczbami ujemnymi, a ich zastosowa nie oznacza, że zbyt korzystna wartość izolacji akustycznej zostanie skorygowa na w dół. Są one obliczane przez laboratoria pomiarowe i pojawiają się obok wartości izolacyjności akustycznej Rw.

 

 


SZYBY ORNAMENTOWE

Szkło ornamentowe jest szkłem bezbarwnym, barwionym lub zbrojonym. To półprzezierne szkło uzyskuje się w procesie walcowania płynnego szkła między dwoma cylindrami. Na jednym z cylindrów znajduje się wygrawerowany wzór, który w procesie produkcji tłoczony jest na szkle.

Szkło ornamentowe znakomicie nadaje się do projektowania wnętrz jasnych, a zarazem dających poczucie prywatności. W ofercie jest szeroka gama wzorów, barw i faktur, pasujących do wystroju mieszkań oraz pomieszczeń niemieszkalnych.

Niektóre z zastosowań to:

 • ścianki działowe i ścianki przesuwne;
 • szklane i oszklone drzwi;
 • okna;
 • kabiny prysznicowe i osłony wannowe;
 • meble (biurka, stoły, lady, półki);
 • barierki do za stosowań we wnętrznych i zewnętrznych;
 • mała architektura miejska. 

ZALETY:

 • Walory estetyczne - Szkło ornamentowe przepuszcza światło, subtelnie je przy tym rozpraszając, dzięki czemu harmonijnie współgra z każdym stylem wystroju wnętrz, zarówno klasycznym, jak i nowoczesnym.
 • Światło i prywatność - Szkło ornamentowe wydziela przestrzeń, jednocześnie rozświetlając ją i nadając jej perspektywę. Dzięki tym właściwościom jego zastosowanie pozwala na:
  • optyczne powiększenie pomieszczeń mieszkalnych za pomocą przyjemnie rozproszonego światła;
  • nadanie wnętrzu domowego, intymnego nastroju, dzięki odgrodzeniu się od niepożądanych spojrzeń z zewnątrz.
 • Łatwość utrzymania w czystości - Szkła ornamentowe łatwo jest umyć.

 

PONIŻEJ GALERIA WZORÓW:

     

     

     

      

SZYBY TERMOIZOLACYJNE JEDNO, DWU i TRZYKOMOROWE

W klimacie umiarkowanym i zimnym, w jakim znajduje się Polska, jedną z najważniejszych funkcji, które musi zapewnić nowoczesne okno jest izolacyjność termiczna. Inaczej mówiąc, szyba z jednej strony ma nie dopuścić do nadmiernej ucieczki ciepła z pomieszczeń, a jednocześnie z drugiej, powinna przepuszczać światło i energię słoneczną, dzięki którym otrzymamy dodatkowe, naturalne ciepło.

Nowoczesne szyby pokryte są niskoemisyjnymi powłokami z tlenków metali szlachetnych, których zadaniem jest przepuszczanie jak największej ilości światła i energii słonecznej jednocześnie blokując ucieczkę ciepła z pomieszczeń. Dzięki funkcjonowaniu takich powłok ogranicza się zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej, a w końcowym efekcie znacząco spadają rachunki.

Wykorzystując nowoczesne szyby dwukomorowe z niskoemisyjnymi powłokami uzyskujemy darmową, ekologiczną energię, która pomaga w ogrzewaniu wnętrz. Słabe nasłonecznienie sprawia, że od okien i przeszkleń oczekuje się dużej przepuszczalności światła i wysokiego współczynnika przenikania naturalnego ciepła słonecznego (zwłaszcza zimą) do środka pomieszczeń. Z drugiej strony, mają nie dopuścić do nadmiernej ucieczki ciepła z pomieszczeń zapewniając stałą i komfortową temperaturę oraz oszczędności w ogrzewaniu.

Szyby zespolone termoizolacyjne składaja się z dwóch, trzech lub czterech szyb, których jedna, dwie lub trzy, to szyby typu thermofloat z niewidoczną warstwą kombinacji metali szlachetnych (tzw. powłoka niskoemisyjną). Cienka, niewidoczna dla oka warstwa termoizolująca przepuszcza światło i energię słoneczną do wnętrza, równocześnie zapobiegając przenikaniu ciepła z pomieszczenia na zewnątrz. W przestrzeni między szybami znajduje się gaz szlachetny, argon lub krypton dodatkowo obniżający współczynnik przenikania ciepła. Od ilości szyb w pakiecie i konstrukcji pakietu uzalezniona jest przenikalność ciepła szyby zespolonej oznaczana symbolem "Ug".

 

Jednokomorowa konstrukcja pakietu szyby zespolonej o właściwościach termoizolacyjnych

i przenikalności cieplnej w zakresie wartości: 1,0 ≤ Ug ≤ 2,9 W / (m2 * K)


 

Dwukomorowa konstrukcja pakietu szyby zespolonej o właściwościach termoizolacyjnych

i przenikalności cieplnej w zakresie wartości: 0,4 ≤ Ug ≤ 0,9 W / (m2 * K)


 

Trzykomorowa konstrukcja pakietu szyby zespolonej o właściwościach termoizolacyjnych

i przenikalności cieplnej w zakresie wartości: 1,0 ≤ Ug ≤ 2,9 W / (m2 * K)


 

SZYBY DŹWIĘKOCHŁONNE

Samochody, tramwaje, pociągi, trasy szybkiego ruchu, centra handlowe, zakłady przemysłowe, osiedlowe place zabaw, boiska, to potencjalne źródła hałasu, które w sposób bardzo istotny wpływają na komfort życia i pracy ludzi. Jak sobie radzić z irytującym hałasem? Skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie szyb dźwiękochłonnych, które dzięki swojej budowie zapewnią odpowiednią izolację akustyczną.

Szyba dźwiękochłonna to szyba zespolona, łącząca wysokie parametry izolacji termicznej z bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną. Na wewnętrznej pozycji zestawu szyby dźwiękochłonnej umieszcza się bezpieczne szkło laminowane, składające się z dwóch tafli szkła połączonych jedną lub kilkoma warstwami folii butyra lub poliwinylu o własnościach akustycznych (PVB (A)). Folia zapewnia maksymalne wytłumienie hałasu, a zarazem przytrzymuje odłamki szkła w przypadku jego rozbicia.

 

 

ZASTOSOWANIE:

 • Szyby dźwiękochłonne mogą być zastosowane we wszystkich rodzajach stolarki. Użycie konkretnej szyby jest uzależnione od charakteru hałasu, który ma być wytłumiony (inną szybę stosuje się np. do wytłumienia dźwięków wolno jadącego pociągu a innych do wytłumienia odgłosów szybkiego ruchu ulicznego.
 • Przeszklone elewacje (w tym spandrele i szklane płyty stropowe) oraz okna w budynkach lub mieszkaniach położonych na obszarach o dużym natężeniu hałasu (ulice handlowe, drogi szybkiego ruchu, okolica dworców, lotnisk itp.) i/lub szczególnie zagrożonych aktami wandalizmu;
 • Świetliki i okna dachowe.

ZALETY:

 • Izolacja akustyczna na bardzo wysokim poziomie:  znakomicie chroni przed hałasem i wytłumia dźwięk uderzających o szybę kropel deszczu.
 • Ochrona ludzi i mienia: znacznie ogranicza ryzyko zranienia odłamkami szkła i opóźnia moment wtargnięcia włamywaczy do pomieszczenia.
 • Zwiększona izolacja termiczna: zmniejszenie kosztów ogrzewania, ochrona środowiska.
 • Ochrona przed promieniami UV: znacznie zredukowana przepuszczalność promieniowania UV.

Konfiguracja szyb jest uzależniona od wymaganych parametrów dźwiękochłonności. Podwyższony poziom dźwiękochłonności osiągamy generalnie poprzez:

 • zróżnicowanie grubości szyb w zestawie,
 • zwiększanie odstępu pomiędzy szybami,
 • zestawy szyb ze specjalną folią PVB SILENCE

Na wewnętrznej pozycji zestawu szyby dźwiękochłonnej umieszcza się bezpieczne szkło laminowane, składające się z dwóch tafli szkła połączonych jedną lub kilkoma warstwami folii o własnościach akustycznych (PVB (A)).

SZYBY BEZPIECZNE I ANTYWŁAMANIOWE

Szyby bezpieczne zapewniają ochronę przed zranieniem wszędzie tam, gdzie ze względu na warunki uzytkowania zachodzi niebezpieczeństwo stłuczenia szyby, a ludzie znajduja się w zasięgu odprysku odłamków szkła (szpitale, szkoły, żłobki, witryny sklepów). W oknach PCV stosowane są przede wszystkim szyby "bezpieczen" warstwowe lub hartowane.

Szyby bezpieczne dzielą się na kilka różnych klas. W klasie O1; O2: P1A; chronią przed zranieniem przy rozbiciu szyby, utrudniają rozbicie szyby przy gwałtownym zamknięciu okna lub drzwi. W klasie P2A; pełnią wszystkie powyższe funkcje, dodatkowo mogąc stanowić czasową ochronę przy próbie włamania bez przygotowania.

 

 

Szyby antywłamaniowe, to szyby o zwiększonej odporności na włamanie i atak. Stosowane w przypadku gdy chcemy chronić obiekt budowlany, z jednoczesnym zachowaniem niezmiennej estetyki elewacji (eliminujemy wówczas kraty, okiennice, rolety). Szyby ochronne o podwyższonej odporności na atak i włamanie, popularnie nazywane "antywłamaniowymi", to szyby warstwowe.

Podobnie jak szyby bezpieczne, szyby o podwyższonej odporności na włamanie również dzielą swię na określone klasy. W klasie P3A; P4A; utrudniaja włamanie, mogą zastępować kraty o oczku 150mm wykonane z drutu stalowego o średnicy 10mm. W klasie P5A; P6B; utrudniają włamanie, mogą zastąpić okratowanie wykonane z prętów stalowych o średnicy 12mm. W klasie P7B; P8B; utrudniają włamanie, mogą zastąpić okratowanie wykonane z prętów stalowych o średnicy 16mm.

 

 

ZASTOSOWANIA;

Szyby zespolone bezpieczne i antywłamaniowe stosowane są do szklenia elewacji, okien i zewnętrznych drzwi budynków w przypadku, gdy - ze względu na wymogi projektowe lub obowiązujące przepisy - istnieje konieczność zapewnienia mienia.

 • budynki użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, żłobki itp.; pomieszczenia handlowe;
 • pomieszczenia handlowe;
 • biurowce;
 • budownictwo mieszkaniowe;
 • budynki wymagające szczególnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa (instytucje finansowe, posterunki policji, instalacje wojskowe, więzienia itp.).
Przepisz kod: CAPTCHA Image
[ odśwież ]
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.